Ny mobil logo 23 feb 2

Somatisk Sexolog

Välkommen till en framtid där din sexualitet tillhör dig och din kropp och där beröring är en naturlig del av livet!

Mitt jobb som somatisk sexolog handlar om sexualitet men också så mycket mer. När vi medvetet arbetar med vår sexualitet lägger vi  märke till vad vi har svårt respektive lätt för. Det kan bli tydligt för oss hur våra behov av beröring, omtanke och acceptans ser ut. Insikten om att det går att få  utan att ha sex eller ett förhållande är ofta befriande. Vi har inte många alternativ mellan kramar och sex i dagens samhälle men jag ser ljust på en framtid där det är en naturlig av livet.

Sexolog - en väg till ett mer lekfullt liv

Som somatisk sexolog jobbar jag med en form av kroppsterapi och ger sessioner i Stockholm. Jag är utbildad och certifierad i Sexological Bodywork och precis som terapeuter och sexologer så lägger vi fokus på din utveckling och din förmåga att sätta ord på det du känner och upplever. Det här är dock inte djupgående terapi på ett samtalsmässigt plan utan det vi först och främst gör är att ge dig tid och metoder att känna efter i kroppen och vi välkomnar självklart erotiska känslor, tankar och uttryck att finnas till. Det är en del av vår livsenergi och du uppmuntras och guidas i andning, rörelse, ljud och kan utforska beröring inom trygga tydliga profesionella ramar. 

Min vision är att vi i större och större utsträckning använder kroppens intelligens och minne för att förändra och läka.För många av oss innebär det att hitta självkärleken i våra kroppar, sätta gränser och tillåta oss att ta hand om oss själva. Jag hoppas och tror att  vi snart precis som vi går i samtalsterapi går vi i kroppsterapi där även våra erotiska sidor är välkomna, till exempel till en somatisk sexolog.

Kroppslig njutning blir ofta förknippat med sex i dagens samhälle och det är inte konstigt att vi har en skev bild av sexualitet i vårt samhälle där fokus ligger på nakenhet och ungdom, hårt och snabbt, tekniker, porr, penetration, erektion och orgasm. Sexologer kan ge tips men i dagstidningar där fokus är på att sälja blir det väldigt ensidigt. Vi behöver mer djup än tips i en tidning och där kan sessioner vara en väldigt bra väg att börja.

Kanske börja utforska njutning mer som ofta är en väg till djupare upptäckter, känslor och insikter. Ingenstans är vi så sårbara som i vår sexualitet och vi kan också upptäcka mycket som vi inte var medvetna om i vår kropp.