Organic Intelligence® - Traumabearbetning  - läka efter trauman

"Trauma är en ointegrerad resurs" / Steve Hoskinson grundare av Organic Intelligence®

Organic Intelligence® är utvecklat av Steven Hoskinson och integrerar komplexa system (complexity science)
Organic Intelligence® bygger på neurobiologi, komplexitetsteori och inkluderar både nervsystem och tar hänsyn till hela vår biologi och individuella sammansättning.

Vi lever i en kultur med intensitetsberoende. Det kan leda till kollaps, eller hög belastning på vårt system/biologi om vi bär med oss svåra omständigheter från barndomen eller chocktrauman. Ständigt hög intensitet stressar kroppen och Organic Intelligence® coacher hjälper till att modulera svängningarna i kroppens energinivåer. Vi stöttar kroppen att hitta de läkande signaler som hela tiden sker för att gå från kaos (Chaos - Fas 1) bli först motståndskraftig (Resilience - Fas2 ) och slutligen bli proaktiv (Prosilience - Fas 3). Se bild nedan. 

Organic Intelligence®  är inspierat av Somatic Experiencing®, polyvagalteoring (Polyvagal Theory), psykologi med bland annat Milton Ericksons teorier, aikido, antropologi, fraktaler, natur och lek. Steve Hoskinson har bland annat varit ledande inom Somatic Experiencing med traumabearbetning och har numera grundat Organic Intelligence®. 

Organic Intelligence® är en holistiskt läkande samtalsform som bygger på fria associationer. Kroppen sänder hela tiden ut läkande signaler och våra celler har mitokondrier som är "energikraftverk". De banorna störs ofta vid olika typer av livshändelser och vi har problem med att reglera intensitet naturligt. 

Vi har en inre intelligens i vårt system men trauma kan störa det systemet. Då läkande signaler sänds ut hela tiden har vi möjligheter att hitta balans i systemet igen, ofta med hjälp av ett annat nervsystem att brya det stauts quo som skapats för att vi ska överleva. Men leva och överleva är två olika saker.

Ett problem i samhället är vårt fokus på "vad som är fel" och att göra, att lösa problem kognitivt. Men vi behöver ta hänsyn till biologin när vi bearbetera trauman och nervsystemet. Ett tidigare sätt att bearbeta trauma på är med hög intensitet, men det kan istället leda till cykler där vi först djupdyker i något som är fel för att sedan må bättre. (Negative reinforcement) Vi upprepar bara samma mönster och belastar återigen kroppen med hög intensitet som på kort sikt kan kännas bättre. 

I Organic Intelligence® fokuserar vi inte primärt på ett patologiskt tänkande utan rör oss mot mindfulness och omprogrammering av nervssystemet. Vi stöttar vårt komplexa biologiska system, med stöd av vetenskap om nervsystem, komplexa system, psykologi och antropolgi. Vi läker med orientering mot njutning (Orientation to pleasure), där njutning är hälsosam, inte för intensiv, inte framkallad av substanser. Enkel njutning med grund i värderingar, meningsfullhet och relationer med allt levande.  

För vem är Organic Intelligence®?

 • Organic Intelligence® är för dig som upplever stress. Du vill slappna av mer. Du kan ha upplevt olika typer av trauman. Det kan vara både lågintensiva och mer utdragna trauman som relations- och anknytningstrauman. Eller chocktrauman i form av bilolyckor, våld eller annat som har överväldigat nervsystemet utan att det fick tillräckligt stöd vid själva händelsen.
 • Du som känner att något är fel, att det kan bli bättre men kan inte sätta fingret på det. Du som vill ha mer glädje i livet och utveckla din intuition och livskraft. Du vill få mer motståndskraft (Resilience) att hantera motgångar och vända det till något positivt. Och i slutändan ett nervsystem och biologi som är proaktivt och där i den autoorganiserande fasen (Prosilience).
 • Den som har ett nervsystem! Vi kan behöva hjälp att bygga upp ett proaktivt system, eller så har vi ibland perioder då vi hamnar i kaos och behöver stöttning under den tiden. 

  Behöver du bearbeta eller få personlig utveckling inom följande områden? 
  - Du blir lätt stressad och ur balans
  - Dina relationer är inte vad de kunde vara
  - Du har svårt att vila och slappna av
  - Du känner dig inte i kontakt med din kropp och har svårt att njuta
  - Du saknar meningsfullhet i livet
  - Du är ofta orolig och mår inte bra

  Organic Intelligence® är samtal för traumabearbetning med fria associationer. Samtalen hjälper dig fånga upp de signaler av organisering som hela tiden sänds ut i form av bilder (Image), kroppsförnimmelser (Sensations), intryck från omvärlden (Orientation) tankar (Meaning) och känslor (Affect). Se bild nedan. 

  Signaler kan vara både organiserande och oorganiserande och det kan vara svårt att uppfatta själv vad som är vad. De kommer både utifrån och innifrån oss själva. Särskilt om vi upplever stress eller sitter fast i gamla trauman och problem så kan vi hamna i ett "Status Quo". Kroppen reagerar som om traumat fortfarande händer nu och överlevnadsimpulser tar över: frys, flykt eller kamp impulser.

  Organic Intelligence® inriktning innebär att hjälpa kroppen vara här och nu, läka och utvecklas genom varsam guidning och medkänsla. Du hjälp att omprogrammera nervsystemet och hitta de naturliga vägarna för att läka och växa efter trauman "Post-Trauma Growth". Det bidrar till lugn, trygghet, meningsfulla relationer och autenticitet och spontanitet. Din intuition stärks och du blir stärkt i din förmåga att göra bra val. 

Organic Intelligence Nervystem Sofia Kreissl Traumabearbetning Utveckling
Traumabearbetning Familj Sofia Kreissl Biosync Biologi och Nervsystem
Organic Intelligence energinivå stress avslappning Vagusnerv