Organic Intelligence - Läka efter trauman

Organic Intelligence® är utvecklat av Steven Hoskinson och integrerar komplexa system (complexity science) Somatic Experiencing®, polyvagalteoring (Polyvagal Theory), psykologi med bland annat Milton Ericksons teorier, aikido, antropologi, fraktaler, natur och lek. Organic Intelligence® är en holistisk läkande samtalsform genom fri associationsform, som tar hänsyn till vår komplexitet och biologi. Vi hittar intelligensen i vårt eget system eftersom läkande signaler sänds ut hela tider. 

Ett problem i samhället är vårt fokus på "vad som är fel" och ett beroende av hög intensitet som bidrar till stress. I Organic Intelligence® fokuserar vi inte primärt på ett patologiskt tänkande utan rör oss mot mindfulness och omprogrammering av nervssystemet. Vi stöttar vårt komplexa biologiska system, med stöd av vetenskap om nervsystem, komplexa system, psykologi och antropolgi och stöttar de subtila signaler biologin sänder om läkning och utveckling. Vi stöttar en orientering mot njutning, där njutning är hälsosam, inte för intensiv, inte framkallad av substanser. Enkel njutning med grund i värderingar, meningsfullhet och relationer med allt levande.  

För vem är Organic Intelligence®?

1. Du som har upplevt olika typer av trauman, till exempel bristande anknytning, ett förtryckande av dig själv. 
2. Du som vill ha mer glädje i livet och utveckla din intuition och livskraft. Du vill få mer motståndskraft (resilience) att hantera motgångar och vända det till något positivt. 

Upplever du något av följande? 
- Blir du lätt stressad och ur balans? 
- Känns det som att något är fel men du kan inte sätta fingret på det? 
- Har du svårt att vila och slappna av? 
- Vill du ha bättre relatione?
- Saknar du meningsfullhet i livet? 

Organic Intelligence® är samtal med fria associationer som hjälper dig fånga upp de signaler av organisering som hela tiden sänds ut i form av bilder, känslor, tankar, kroppsförnimmelser och intryck från omvärlden. Signaler kan vara både organiserande och oorganiserande och det kan vara svårt att uppfatta själv vad som är vad. Särskilt om vi upplever stress eller sitter fast i gamla trauman och problem. Kroppen reagerar som om traumat fortfarande händer nu och vi har frys, flykt eller kamp impulser som istället tar över. Organic Intelligence® inriktning på  "post-trauma growth" innebär att hjälpa kroppen vara här och nu, läka och utvecklas med utgångspunkten att "trauma är en ointegrerad resurs".

Med varsam guidning och medkänsla av en Organic Intelligence® coach får du hjälp att omprogrammera nervsystemet och hitta de naturliga vägarna för läkning och utveckling. Det bidrar till lugn, trygghet, meningsfulla relationer och autenticitet och spontanitet. Din intuition stärks och du blir stärkt i din förmåga att göra bra val.